Ogrzewanie

Jak uzyskać dotację na wymianę ogrzewania?

Warto zastanowić się nad korzyściami, które płyną z dotacji unijnych! Tak naprawdę w celu uzyskania dotacji nie trzeba mieć własnej firmy, tworzyć różnych projektów, czy też starać się np. tworzyć coś innowacyjnego. Unia Europejska wspiera inwestycje nawet w indywidualne gospodarstwa domowe, co szczególnie udowadnia Program Czyste Powietrze, który jest doskonałą odpowiedzią na wszystkie bolączki naszego kraju związane z zanieczyszczeniami powietrza. Przyjrzyjmy się wspólnie, jak to tutaj wygląda i czego konkretnie możemy oczekiwać!

Co jest dla nas dostępne w ramach programu?

W ramach programu Czyste Powietrze liczyć możemy przede wszystkim na spore oszczędności w zakresie ogrzewania i nie tylko! Chodzi tutaj przede wszystkim o wymianę źródeł energii i modernizację naszych budynków mieszkalnych, w których to lepsza izolacja termiczna, doskonalsze okiennice i drzwi mają zagwarantować zredukowanie zapotrzebowania na energie cieplną, a co za tym idzie – zredukować koszty finansowe ogrzewania oraz znacząco zmniejszyć wykorzystanie energii i emisję gazów cieplarnianych. Jest to bardzo istotne nie tylko z punktu widzenia Globalnego Ocieplenia, które dla wielu osób jest zjawiskiem z deka abstrakcyjnym, ale i zdrowia populacyjnego.

Klasyczne ogrzewanie węglowe emituje duże ilości szkodliwych tlenków oraz pyłów, które przyczyniają się do schorzeń kardiologicznych, astmy, chorób płuc, nowotworów oraz zaburzeń metabolicznych. Wpływ zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest kolosalny dla zdrowia populacyjnego i eliminacja zanieczyszczeń powietrza winna być dla nas realnym priorytetem.

Jak wygląda staranie się o dotację?

W celu uzyskania dotacji konieczny jest uprzedni audyt energetyczny tzw. ocena energetyczna, dzięki której możliwe jest dokładne zmierzenie zapotrzebowania i strat energetycznych. Stanowić to będzie de facto grunt dla obiektywizacji czynionych inwestycji i kalkulacji w zakresie parametrów energochłonności budynku oraz strat cieplnych. Najważniejsze w ramach programu jest jednak zredukowanie emisji szkodliwych spalin, a warunkiem przyznania dotacji na całość prac jest zrealizowanie inwestycji minimum w zakresie wymiany pieca centralnego ogrzewania na gazowy, olejowy lub też pompę ciepła.

Dodatkowo w ramach programu istnieje możliwość uzyskania pożyczki na panele fotowoltaiczne. Inwestycje w budynek obejmują również wymianę izolacji, okien (0,90 W/m2K) oraz drzwi (1,30W/m2K). Standardy efektywności cieplnej spełniać muszą normy, które wejdą w życie w 2021 roku – są więc one bardzo surowe i wymagające. Niemniej jednak gwarantować będą one ochronę środowiska, czyste powietrze oraz istotne zredukowanie kosztów ogrzewania naszych domów.

Jak dowiedzieć się więcej?

Warto zapoznać się z informacjami udostępnianymi przez Ministerstwo Środowiska oraz WFOŚiGW. Procedura ubiegania się o dotację jest bardzo prosta; często wystarczy uprzedni audyt energetyczny – wniosek można złożyć przez Internet lub w formie klasycznej – wszystkie aplikacje rozpatrywane są na bieżąco, a na rozliczenie inwestycji są aż dwa lata, co jest sporym ułatwieniem.