Przyłącza

Przyłącza gazowe – jaka jest procedura ich uzyskania?

Gdy zaistnieje możliwość wykonania przyłącza gazowego do ogólnodostępnej sieci gazowej, należy się zastanowić co trzeba zrobić, żeby było to możliwe. Jaka jest procedura? Jakie dokumenty należy przedłożyć? Jakim terminom podlegają procedury.

1. Kto jest zarządcą sieci?
Administratorem sieci gazowniczej w Polsce jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Wniosek o wszczęcie procedury określenia warunków przyłączenia do sieci, należy przesłać do oddziału spółki, zarządzającego podległym rejonem.

2. Czas oczekiwania na przyłącze gazowe
Na udzielenie odpowiedzi spółka gazownicza ma ustawowy termin 21 dni od chwili odnotowania kompletu dokumentów.

3. Kolejne kroki.
Na początku należy podpisać umowę.
Po podpisaniu umowy spółka wykona projekt sieci z przyłączem gazowym. Uregulowania wymaga również kwestia prawa do własności gruntu, przez który przebiegnie linia przyłącza. Potrzebne będą pozwolenia wydane przez lokalna administrację.
Po dopięciu spraw proceduralnych wykonawca przystąpi do realizacji inwestycji.

4. W jakim terminie zostanie oddany do użytku gazociąg?
Warunkiem brzegowym oddania przyłącza gazowego jest zakres prac.

Istnieją dwa warianty.
I. Dla wykonania samego przyłącza wystarcza zwykle do 6 miesięcy.
II. Jeśli wymagana jest budowa dodatkowego gazociągu prace potrwają około roku.

5. Jak przyspieszyć prace nad oddaniem rurociągu?

I. W podpisanej wcześniej umowie można się zobowiązać do wykonania projektu sieci przyłączeniowej własnym sumptem (projekt musi się zmieścić we wcześniej określonych warunkach finansowych).
II. Drugim elementem planu przyspieszenia budowy jest samodzielne wykonanie prac montażowych (tu też jest obwarowanie kosztowe zwrotu poniesionych nakładów).